Boekingsvoorwaarden Beautiful Home

 

Reservering en bevestiging

Een reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail, via de website of via boekingssites worden gedaan. Nadat wij jouw reservering bevestigd hebben, ben je gebonden de aanbetaling binnen een week te voldoen.Het is jouw verantwoordelijkheid om de gegevens in de boekingsbevestiging op correctheid te checken. Indien je onjuistheden constateert, meld je dit per omgaande aan ons. Jouw reservering is definitief op het moment dat de aanbetaling is voldaan en Beautiful Home de ontvangst aan jou heeft bevestigd. Degene aan wie de bevestiging is gestuurd, is volledig aansprakelijk voor het gehele bedrag van de boeking en voor instemming van de medereizigers met deze boekingsvoorwaarden. Door het voldoen van de aanbetaling stem je in met de boekingsvoorwaarden en zodra deze betaling door Beautiful Home is ontvangen, zijn zowel de huurovereenkomst als de boekingsvoorwaarden bindend.
Reserveringen van personen onder de 18 jaar op het moment van boeken kunnen niet door ons worden geaccepteerd.
Beautiful Home behoudt zich het recht voor om reserveringen zonder nadere toelichting te weigeren.

 

Tarieven

De getoonde tarieven zijn in euro's (EUR) per week.
De getoonde tarieven zijn inclusief het gebruik van water, elektra, TV, wasmachine, linnengoed, keukenlinnen en handdoeken.
De bijkomende kosten voor eindschoonmaak bedragen € 50,-
De vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

 

Betalingsvoorwaarden

De aanbetaling bedraagt 50% van het totaalbedrag, te voldoen binnen 7 dagen na reservering. Jouw boeking is definitief op het moment dat de aanbetaling is voldaan en Beautiful Home de ontvangst aan jou heeft bevestigd.
De restantbetaling dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient het totaalbedrag per omgaande te worden voldaan.
Het niet tijdig betalen van het restantbedrag (of het totaalbedrag, als dit geval zich voordoet) zal annulering tot gevolg hebben zonder terugbetaling van reeds betaalde gelden.

 

Eindschoonmaak
Na afloop van de huur zorgen wij voor de eindschoonmaak. Hiervoor wordt € 50,-- in rekening gebracht.
  

 

Borg

De borg bedraagt € 150,--Na jouw vertrek controleren wij het huis en wat daartoe behoort. Is alles in orde, dan storten wij deze borg binnen maximaal een week terug op jouw rekening. De schoonmaakkosten worden met de borgsom verrekend.  

 

Wijziging of annulering door Beautiful Home

Mocht Beautiful Home door omstandigheden onverhoopt genoodzaakt zijn om een reservering te wijzigen of te annuleren, dan zullen wij jou hierover zo spoedig mogelijk informeren en, indien je dat wenst, proberen om een passend alternatief aan te bieden. Indien dit alternatief niet acceptabel voor jou is, ontvang je de betaalde verblijfsom en betaalde borg terug, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

Annulering door jou 

Annuleringen dienen telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail) aan Beautiful Home te worden gemeld. De annulering is definitief op het moment dat Beautiful Home dit aan jou heeft bevestigd. De annuleringskosten bedragen:

  • Tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de totale verblijfsom.

  • Vanaf 8 weken tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode: 75% van de totale verblijfsom.

  • Bij latere annulering: de volledige verblijfsom.

Is er sprake van een no-show, dan is de volledige verblijfsom verschuldigd. 
Het later aankomen dan de incheckdatum of eerder vertrekken dan de uitcheckdatum geeft geen recht op teruggaaf van (een deel van) de verblijfsom.

N.B.: Wij adviseren jou om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten!

Aankomst en vertrek

De door jou gehuurde accommodatie is beschikbaar vanaf 15.00 uur op de dag dat de huurperiode ingaat. De uiterste vertrektijd op de laatste dag van de huurperiode is 12.00 uur.
In overleg zijn andere tijden mogelijk. Als het geen wisseldag is, kunnen we hier flexibel in zijn.

Aantal personen in de gehuurde accommodatie 

Het aantal personen dat in de accommodatie verblijft, mag niet het aantal bedden overschrijden met uitzondering in het geval van kinderen tot 2 jaar. Indien het maximum aantal wordt overschreden zonder voorafgaande toestemming behoudt Beautiful Home zich het recht voor om de boeking te weigeren of in te trekken. Het gehuurde mag alleen door jou en jouw reisgezelschap als huurder worden gebruikt en het is nooit toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan te wenden voor andere doeleinden dan vakantieverblijf.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Toegang

Het is vertegenwoordigers van Beautiful Home toegestaan om op elk redelijk tijdstip van de dag toegang tot de gehuurde accommodatie te hebben voor het plegen van inspectie en onderhoud.

 

Roken/open vuur/barbecue

In de accommodatie mag niet gerookt worden. Je kunt buiten roken indien je de asbak gebruikt. Vanwege de droogte is er in de zomer groot risico op brand. Het is niet toegestaan wierook e.d. te branden in de accommodatie. Open vuur is ten strengste verboden. Barbecueën is slechts toegestaan in de 'open vuur barbecue'.

 

Schoonmaak van de accommodatie 

De accommodatie is voor de start van de huurperiode grondig schoongemaakt. De accommodatie moet aan het eind van de huurperiode (normaal gebruik) schoon worden achtergelaten. Al het afval is door jou opgeruimd. Eventuele vuile was deponeer je in de wasmand.

 

Gedrag

Degene aan wie de boekingsbevestiging is gestuurd, is volledig verantwoordelijk voor het correcte en fatsoenlijke gedrag van alle medereizigers. Als jij en/of jouw medereizigers zich op een manier gedragen die door Beautiful Home onacceptabel wordt geacht, behouden wij ons het recht voor om jou en jouw medereizigers te verzoeken de gehuurde accommodatie te verlaten.


Respecteren middagrust

In Griekenland heerst er tussen 15:00 - 18:00 uur middagrust. Wij verwachten van jou en jouw medereizigers dat jullie deze middagrust respecteren.
 

Schade 

Gedurende jouw verblijf ben jij als huurder aansprakelijk voor de accommodatie, de inboedel ervan en alle zaken die verder tot het gehuurde behoren. Alles dient in dezelfde staat te worden achtergelaten als dat je het bij aanvang van de huurperiode hebt aangetroffen. In het geval van schade dien je dit direct aan ons te melden en de reparatie- en/of vervangingskosten te vergoeden. Bij verlies van sleutels worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de huurder in rekening gebracht. Het plukken van bloemen, sinaasappels, citroenen en mandarijnen van de bomen rond Beautiful Home is verboden. Na jouw vertrek zullen wij Beautiful Home en alles wat daartoe behoort controleren. Wij adviseren jou om een reisverzekering te nemen die schade in de gehuurde accommodatie dekt.

Aansprakelijkheid

Beautiful Home is niet aansprakelijk voor de dood, persoonlijk letsel, schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de huurder of derden als gevolg van het verblijf in de accommodatie of op het terrein van Beautiful Home. De huurder vrijwaart Beautiful Home tegen aanspraken dienaangaande.

 

Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Beautiful Home, indien en voor zover de accommodatie uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijk wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten.

Beautiful Home is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of vertraging die te wijten is aan een oorzaak die buiten onze macht ligt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, explosie, overstroming, storm, brand of ongeval, overlijden van de eigenaar/eigenaren, oorlog of dreiging van oorlog, ordeverstoring, handelingen, beperkingen, verordeningen, statuten of maatregelen van enigerlei overheidsinstelling of lokale autoriteit, stakingen, buitensluitingen of andere industriële acties of geschillen of ongunstige weersomstandigheden. In het geval van dergelijke situaties, is Beautiful Home gerechtigd om het huurcontract als beëindigd te beschouwen. In het geval van een dergelijke beëindiging wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van betaalde bedragen voor het ongebruikte deel van uw verblijf, dat pro rata wordt berekend.

 

Beautiful Home kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het stukgaan van mechanische uitrustingen zoals pompen, boilers, ketels, etc., noch voor storingen van openbare voorzieningen zoals water, elektriciteit, internetverbindingen. Evenmin is Beautiful Home verantwoordelijk voor lawaai of storingen die buiten onze macht liggen.

 

Tussentijdse aanpassing van deze voorwaarden

Beautiful Home heeft het recht deze boekingsvoorwaarden tussentijds te wijzigen. De op de website van Beautiful Home geplaatste boekingsvoorwaarden zijn de enig geldende boekings- voorwaarden.